Qendra per Kerkim dhe Zhvillim ne TIK

FAKULTETI I TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT

Qendra per Kerkim dhe Zhvillim ne Teknologjite e Informacionit dhe te Komunikimit (QKZh ne TIK)

Qendra per Kerkim dhe Zhvillim ne TIK

Qendra per Kerkim dhe Zhvillim ne TIKQendra per Kerkim dhe Zhvillim ne TIK

 

RRETH NESH

Ne vitin 1971 u themelua ne Tirane Qendra e Matematikes Llogaritese (QMLL), ne varesi nga Universiteti i Tiranes (UT).
Ne vitin 1973 u themelua Akademia e Shkencave te Shqiperise (ASh) dhe kjo qender u be nje nga institucionet shkencore perberese te saj.
Ne vitin 1986 nga QMLL u krijua Instituti i Informatikes dhe Matematikes se Aplikuar (INIMA). INIMA ka luajtur nje rol kryesor ne te gjitha zhvillimet e informatikes ne Shqiperi, ne futjen e metodave dhe teknologjive bashkekohore ne fusha te ndryshme te realitetit shqiptar te tilla si: ekonomi, inxhinieri, gjeologji dhe miniera, mjekesi dhe shendetesi, bujqesi, ne pergatitjen e specialisteve te rinj, si dhe ne ofrimin e sherbimeve te ndryshme shkencore, instalimin dhe mirembajtjen e sistemeve kompjuterike, etj.
Ne vitin 2007, me vendim te Keshillit te Ministrave (Nr.146 e dates 28 mars 2007), INIMA u shpernda dhe u ristrukturua ne Universitetin Politeknik te Tiranes (UPT) si pjese e Fakultetit te Teknologjise se Informacionit (FTI). Me vendim te Keshillit te Ministrave (Nr. 824 date 2007/05/12) ish-INIMA u riorganizua ne Qendra per Kerkim dhe Zhvillim ne Teknologjite e Informacionit dhe Komunikimit (QKZh ne TIK) e ketij Fakulteti.