Qendra per Kerkim dhe Zhvillim ne TIK
EN

FAKULTETI I TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT

Qendra per Kerkim dhe Zhvillim ne Teknologjite e Informacionit dhe te Komunikimit (TIK)


SISTEMI KOMPJUTERIK PARALEL:

Qendra per Kerkim dhe Zhvillim ne Teknologjite e  Informacionit dhe te Komunikimit

 Sistemi kompjuterik paralel u dhurura nga qeveria e Republikes Popullore te Kines me mbeshtetjen e Ministrise se Inovacionit dhe TIK.

 Parametra: 16 njesi secila me:

 Procesore: Dual Intel ® Xeon ® E5506 ,  8 berthama ose cores.

 Kujtese e perkohshme (RAM): 8 njesi tek blloku i siperm me 12 GB RAM secila njesi; dhe 8 njesi te blloku i dyte me 16 GB RAM secila njesi.

 Kujtese e perhershme: 300 GB HDD.

 Rrjeti: 1 Gbps Ethernet