Qendra per Kerkim dhe Zhvillim ne TIK
EN

FAKULTETI I TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT

Qendra per Kerkim dhe Zhvillim ne Teknologjite e Informacionit dhe te Komunikimit (TIK)


SISTEMI KOMPJUTERIK PARALEL:

Qendra per Kerkim dhe Zhvillim ne Teknologjite e  Informacionit dhe te Komunikimit

Sistemi kompjuterik paralel u dhurura nga qeveria e Republikes Popullore te Kines me mbeshtetjen e Ministrise se Inovacionit dhe TIK.

Parametra: 16 njesi me Dual Intel ® Xeon ® E5506 procesore, 8 cores; 8 GB RAM + 300 GB HDD per njesi, 1 Gbps Ethernet